College football stadium

Drömmer du om att spela
collegegolf i USA?

Men är osäker på hur processen fungerar.

Låt mig hjälpa till!

Mixx College Consulting vägleder dig genom hela college processen som kan vara lång och komplicerad. 

Mixx College Consulting matchar dig med en skola som passar dig baserat på din akademiska och sportliga nivå. Börja med en gratis utvädering av dina möjligheter att komma med i ett collegelag i USA.

Om dina möjligheter ser bra ut, kan Mixx College Consulting garanterar dig en plats på college. Och tar ansvar för hela din process, samt support under hela din collegetid.

Processen

College Process
Det är viktigt att starta sin process i god tid och ta de rätta stegen för att maximera sina möjlighter. 
Mixx College Consulting hjälper dig igenom collegelabyrinten på bästa sätt. Du och din familj får hjälp med hela processen från dag ett tills din graduation.

College Systemet

Det finns olika atletiska nivåer på universiteten i USA. För att få vara med i en del collegelag måste man ansöka om en "idrottslicens" frånsom baseras på akademiska meriter. 
Man måste även uppfylla universitetes antagnings krav för att kunna bli antagen.